Konto bankowe

ING Bank Śląski:

47 1050 1344 1000 0090 3172 1245

 

 

Znajdź nas na Facebooku

 

Kontakt do nas

e-mail: kj.koka@gmail.com

tel. 882-158-223

ul. Harcerska 14 B

Jastrzębie-Zdrój 44-335

W związku z wprowadzeniem przepisów ograniczających działalność sportową, w dniach 28.01-17.01.2021r., zmuszeni jesteśmy wprowadzić zmiany w harmonogramie zajęć.

Zgodnie z rozporządzenie Rady Ministrów z 21 grudnia 2020r

„Prowadzenie działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w PKD w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne:

  • wyłącznie w przypadku sportu zawodowego* lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.”

W myśl przepisów, Klub Judo Koka Jastrzębie jako członek Polskiego Związku Judo, posiadający licencję na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dniach 28.12.2020-17.01.2021 możemy organizować zajęcia sportowe dla dzieci uczestniczących we współzawodnictwie sportowym.

Zgodnie z Regulaminem Sportowym Polskiego Związku Judo, Polski Związek Judo jest organizatorem współzawodnictwa sportowego dla zawodników w grupach wiekowych dziecko, młodzik, junior młodszy, junior, młodzież i senior. W przypadku dzieci, najmłodsza grupa wiekowa uczestnicząca we współzawodnictwie to grupa U12 (dzieci urodzone w roku 2010).

Klub jest zobligowany do przestrzegania przepisów prawa, w związku z tym w dniach 04.01.2021-17.01.2021 będziemy mogli prowadzić zajęcia tylko dla tych grup wiekowych.

Harmonogrm

04.01.2021 (poniedziałek)

17.00 – dzieci urodzone w roku 2010 i starsze z grup naborowych i średnich trenera M. Klimka i R. Mączyńskiego.

18:15 – grupa najstarsza (trening biegowy i siłowy)

05.01.2021 (wtorek)

17.00 – dzieci urodzone w roku 2010 i starsze z grupy naborowych i średnich trenera M. Klimka i R. Mączyńskiego

18:15 – grupa najstarsza

 

07.01.2021 (czwartek)

17.00 – dzieci urodzone w roku 2010 i starsze z grupy naborowych i średnich trenera M. Klimka i R. Mączyńskiego

18:15 – grupa najstarsza

 

08.01.2021 (piątek)

17.00 – dzieci urodzone w roku 2010 i starsze z grupy naborowych i średnich trenera M. Klimka i R. Mączyńskiego

18:15 – grupa najstarsza

 

11-15.01.2021 – treningi tylko dla grupy najstarszej.

18:15 – grupa najstarsza

Mamy nadzieję, że po 17 stycznia 2021 wszyscy zawodnicy będą mogli wrócić do realizacji planów treningowych.

 

30 grudnia 2020

Zmiany w harmonogramie